Pět současných trendů v průmyslové robotice

robotika-image

lukas-smelik Lukáš Smelík
— vydáno 6. března 2023

Průmyslová robotika i přes obecně složitou situaci na trhu stále neustupuje z dosahování dalších rekordů. Operační zásoby v tomto oboru dosáhly nové maximální výše, když vykazují přibližně 3 miliony kusů po celém světe. Pokračují tak v pravidelném růstu o 13 %, kterého dosahují od roku 2015. Mezinárodní federace robotiky (IFR) sleduje těchto pět trendů, které utvářejí robotiku a automatizaci po celém světě.

1. Roboty se prosazují do nových odvětví

Segmenty, které jsou v automatizaci relativně nové, rychle přijímají roboty. Spotřebitelské chování nutí společnosti řešit poptávku po personalizaci produktů i dodávek. Revoluce v oblasti e-commerce byla způsobena pandemií, a i přes drobné výkyvy se dá očekávat, že bude dále zrychlovat. Dnes jsou po celém světě instalovány tisíce robotů, které v tomto segmentu ještě před pěti lety neexistovaly.

Společnosti, které dříve o automatizaci neuvažovaly, to ve snaze řešit nedostatek pracovních sil přehodnotí. Podniky, které se spoléhají na servisní pracovníky, jako jsou maloobchody a restaurace, nejsou schopny obsadit volná pracovní místa, a v důsledku toho můžeme očekávat, že budou investovat do automatizace, aby uspokojily potřeby zákazníků. Relativně nová zákaznická odvětví v oblasti robotiky, jako je dodávka a logistika, stavebnictví, zemědělství a mnoho dalších, těží z technologií, které se každým dnem vyvíjejí.

2. Roboty je stále snadnější obsluhovat

Implementace robotů může být složitý úkol, ale nové generace robotů se používají snadněji. Existuje jasný trend směrem k uživatelským rozhraním, která umožňují jednoduché programování řízené ikonami a ruční vedení robotů. Robotické společnosti a někteří dodavatelé třetích stran spojují hardwarové balíčky se softwarem, aby usnadnili implementaci. Tento trend se může zdát jednoduchý, ale nabídky, které se zaměřují na kompletní ekosystémy, přidávají obrovskou hodnotu tím, že snižují úsilí a čas potřebný k provozu.

Trend levné robotiky také přichází se snadným nastavením a instalací, přičemž v některých případech jsou specifické aplikace předem nakonfigurovány. Dodavatelé nabízejí standardní programy kombinované s chapadly, senzory a ovladači. Obchody s aplikacemi poskytují programové rutiny pro různé aplikace a podporují nasazení robotů s nižšími náklady.

3. Zvyšování dovedností nejen u robotů i lidí

Robotika mění pracovní profily továrních dělníků k lepšímu. Nové možnosti školení s robotikou jsou oboustranně výhodnou strategií pro společnosti i zaměstnance: nudné, špinavé a nebezpečné úkoly se automatizují, zatímco se lidé učí klíčové dovednosti pro průmyslová pracoviště budoucnosti a zvyšují svůj výdělečný potenciál během své kariéry.

Cesta výrobních linek řízených daty se zaměří na vzdělávání a školení. Kromě interního školení pracovníků mohou programy vzdělávání zaměstnanců zlepšit externí vzdělávací cesty.

4. Roboty zajišťují spolehlivou výrobu

Nejprve pandemie způsobovala velké výpadky v zajištění pracovní síly ve výrobě, nyní jsou nespolehlivé zejména dodavatelské řetězce. Výroba ve větší míře uvažuje, jak spolehlivě zajistit svou produkci a eliminovat externí vlivy, které nemůže ovlivnit. Právě robotika a automatizace představuje vyšší míru spolehlivosti.

A tento rekordní růst se netýká jen robotiky – velký nárůst zaznamenalo také strojové vidění, řízení pohybu a motory.

5. Robotizace jde ruku v ruce s digitalizací

V roce 2022 a dále je vidět důraz na data jako klíčové předpoklady budoucí výroby. Data shromážděná z inteligentně automatizovaných procesů budou výrobci analyzovat, aby mohli přijímat informovanější rozhodnutí. Díky schopnosti robota sdílet úkoly a učit se prostřednictvím umělé inteligence mohou společnosti také snadněji zavést inteligentní automatizaci v nových prostředích, od stavebnictví přes zařízení na balení potravin a nápojů až po zdravotnické laboratoře.

Umělá inteligence pro robotiku dozrává a učící se roboti se stávají mainstreamem. Odvětví je za pilotní fází a můžeme očekávat větší nasazení těchto technologií v blízké budoucnosti.

Zdroj: International Federation of Robotics

Další článek: Automatizace není o penězích, ale o ochotě se zlepšovat