Ambiciózní projekt na automatizaci výroby filtrů se zrodil v Acam Solution v Brně

pavel-bortlik-acam

tomas-trojan Tomáš Trojan
— vydáno 2. března 2023

Špičkové technologické znalosti a komponenty od světových výrobců jsou hlavními pilíři nové automatizační linky, která funguje v olomoucké společnosti Sigma Group.

Covid-19, označení pro virus, jenž citelně zasáhl do životů nás všech a zatřásl s našimi pevně nastavenými režimy. Jsem optimista a věřím proto, že všechno zlé je pro něco dobré, byť na pozitivní efekty mnohdy můžeme čekat zdánlivě dlouho. V situacích, kdy je vážně ohroženo zdraví však času nikdy není nazbyt a najdeme-li řešení, které může být jakýmkoliv způsobem přínosné pro zlepšení situace, je potřeba jednat rychle a bez zbytečných prodlev.

A přesně touto skutečností se řídila i mladá brněnská firma Acam Solution, v níž se v době celostátní karantény zrodila ctižádostivá myšlenka na prospěšnou automatizaci filtrů do respiračních masek. Filtry P3 s univerzálním závitem, jež jsou v Sigmě vyráběny, dokáží zachytit i viry a jsou tedy vhodné pro montáž na dýchací masky. Jejich výroba však byla až donedávna závislá na lidech. Více k samotnému projektu prozradí Ing. Pavel Bortlík, ředitel společnosti Acam Solution.

Co bylo spouštěcím mechanismem k tomuto projektu a kdy se zrodila myšlenka automatizované linky pro výrobu filtrů?

Můj bratr je lékař, stejně tak spousta dalších přátel. Když dostáváte informace, jaká je aktuální situace v nemocnicích (chybějící personál i zdravotnické pomůcky), tak přemýšlíte o tom, jak je to vůbec možné a co bude v okamžiku, kdybychom se přiblížili situaci v okolních státech… V mé pozici jsem zvyklý problémy řešit, takže jsem si kladl otázku, jak jim pomoci. Tehdy se zrodila myšlenka, že naše know-how v průmyslové automatizaci může být prospěšné. Mou první aktivitou v této oblasti byla organizace našich partnerů s dostupnými výrobními technologiemi a začali jsme ve spolupráci s brněnským CEITEC sériovou výrobu štítů, které se hromadně vyráběly na 3D tiskárnách. Spouštěcím mechanismem projektu na automatizaci filtrů byl telefon od Patrika Reichla (CEO CzechInvestu), který mi vysvětlil, že v nemocnicích budou k respiračním maskám potřeba filtry ze Sigmy Lutín a že jejich výroba je velmi závislá na lidské práci, což je v dnešní době ohromné riziko. Pokud by se nakazil jeden zaměstnanec, tak jde celá směna do karantény. V tu chvíli celá akce začala.

V podobných situacích hraje prim čas. Bylo potřeba zohlednit, možná až zběsilé časové podmínky při vlastním návrhu linky? O jak náročné automatizaci vlastně hovoříme, můžete nám prosím linku blíže popsat?

Přesně jak říkáte. Čas je v takové chvíli hlavní kritérium. Riziko nákazy je při koncentraci lidí ve výrobě vysoké a poptávka po produktu pochopitelně narůstá. Při návrhu jsme se v týmu shodli, že není prostor pro hledání optimálního řešení, ale je třeba implementovat dostupné komponenty, tak abychom pokryli aktuální potřebu automatizace. Na to, jak rychle byl projekt realizovaný, se jedná o velmi komplexní řešení. Rozdělili jsme automatizaci do dvou etap. První spočívala v implementaci tří šestiosých robotů, z nichž jeden, osazený strojových viděním, vybírá vstupní materiál z beden. Další robot obsluhuje montážní technologii. Třetí robot poté kompletovaný díl zakládá/vykládá do/ze zalévací technologie. Koncem prvního uzlu je výstupní dopravník, který přesouvá dílce k výstupní kontrole. Druhá etapa spočívá v instalaci dvou kolaborativních robotů, z nichž jeden zajistí obsluhu měřidla pro výstupní kontrolu s následným tříděním OK/NOK. Druhý robot provádí laserový popis, který nahrazuje složité lepení štítků na filtr.

Ke spolupráci jste přizval celou řadu svých stálých obchodních partnerů, jaká byla jejich reakce a ochota podílet se na bezplatném projektu v takovém rozsahu?

Když jsem se se svým týmem shodl, že se projektu ujmeme, tak mi bylo jasné, že i kdyby výrobce filtrů chtěl linku zakoupit, tak jednání o ceně, designu linky a čekání na dodávku nových komponent, nebude z časových důvodů možné. Proto jsem se rozhodl, že oslovím naše partnery s žádostí, aby výrobci filtrů bezplatně zapůjčili jejich komponenty dostupné k okamžité expedici. Je mi velkým potěšením, že jsme si za 6 let naší činnosti zvolili obchodní partnery, kteří jsou myšlenkově nastaveni stejně jako my a opodstatněnou pomoc by neodmítli. Druhým pohledem je, že důvěra našich partnerů v náš tým je opravdu veliká, protože provést automatizaci na zelené louce za týden je velmi ambiciózní výzva. My jsme tu důvěru dostali a nesmírně si jí vážíme. Hodnota poskytnutých komponent činila několik milionů korun.

Zní až neskutečně, že se vše podařilo zajistit v tak krátkém čase…

Ano a jsem velice rád za to, že vše dopadlo, jak jsme si řekli. Největší obavu jsme ovšem neměli z toho, že takovou automatizaci nestihneme navrhnout a dát dohromady, ale z možnosti, že může dojít k chybě, která by znemožnila i ruční výrobu. Pracovali jsme pod velkým tlakem a v takových situacích může člověk snadno něco přehlédnout. Všichni, kteří se na této akci podíleli předvedli nejen vysokou míru odhodlání pomoci, ale také absolutní profesionalitu. Například běžná čekací lhůta na dodání robota je asi tři měsíce a my ho měli de facto hned. Mnoho času zabere samotné vytvoření konceptu pro automatizaci daného procesu a mohl bych samozřejmě pokračovat dál.

Je zřejmé, že se můžete zcela spolehnout na podporu a bohaté zkušenosti celého týmu Acam Solution, i své obchodní partnery. Jak nejlépe lze podle vás čelit takovým situacím, jaké nastaly právě při covidové pandemii?

Náš tým, nejen že má moji absolutní důvěru, ale za to, co jsme společně za ty roky dokázali, jim rovněž náleží můj nekonečný respekt. Můj kladný vztah k obchodním partnerům je vyjádřen jasně výše. Když jsme s mým společníkem zakládali ACAM, tak jsme se shodli, že nebudeme budovat startup, ale společnost na pevných základech. Nezvolili jsme exponenciální nárůst počtu zaměstnanců a místo toho se soustředili na budování vysoké odbornosti našeho týmu, kvality nabízených řešení a budování dlouhodobých partnerství s našimi zákazníky. To je náš recept na takové situace.

Foto: Tomáš Trojan

Další článek: Vyšší produkce při nižší spotřebě není sci-fi