Jak jsme daleko s digitální transformací?

holoubek_roboty2023

tomas-trojan Tomáš Trojan
— vydáno 24. dubna 2024

Jednu z úvodních přednášek konference ROBOTY 2023 přednesl pan Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Osobně se zabývá digitalizací českého průmyslu a seznámil účastníky konference s výsledky průzkumu mezi českými firmami. Sběr

Jednu z úvodních přednášek konference ROBOTY 2023 přednesl pan Jiří Holoubek, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy. Osobně se zabývá digitalizací českého průmyslu a seznámil účastníky konference s výsledky průzkumu mezi českými firmami.

Sběr dat proběhl v srpnu a září roku 2022 a informace poskytlo přibližně 100 českých firem. Průzkum proběhl již 4. rokem, a tak je možné sledovat určité trendy v našem průmyslovém prostředí.

Kdo má digitální strategii?

Myšlenku, že každá firma by při digitalizaci měla postupovat podle předem stanoveného plánu, digitální strategie, slyšíme neustále ze všech stran. Kolik firem si ale svoji vizi digitalizace skutečně definovalo? V průzkumu potvrdilo 54 % firem, že má zpracovanou digitální strategii. Je to přibližně o 10 % více než v předchozím roce. To zní optimisticky, ale pan Holoubek je přesvědčen, že před těmito firmami je stále velmi dlouhá cesta k jednotnému operačnímu prostředí, v němž budou mít integrovány veškeré své technologie.

Mezi firmami se vytýčenou digitální strategií převažují velké podniky. Jejich strategie je nezřídka převzatá od jejich korporátních matek a obtížně ji uvádějí do praxe. Naopak malé a střední firmy si častěji stanovují dosažitelné cíle, které rychle proměňují v realitu. Jiří Holoubek v minulém roce osobně navštívil 87 firem, které se účastnily průzkumu, a má tak své názory podložené reálnými zkušenostmi.

Kolik firmy investují do průmyslu 4. 0

44 % dotázaných firem investovalo v roce 2022 na investice spojené se zaváděním prvků průmyslu 4. 0 mezi 5 a 20 % svého investičního rozpočtu. „Bohužel je zde téměř třetina firem, která současný digitální vývoj jednoduše ignoruje. Řada z nich třeba investuje do energetické optimalizace výroby. Bohužel si neuvědomují o kolik výhodnější by bylo zakomponovat energetický management do promyšlené strategie spolu s dalšími technologiemi,“ říká pan Holoubek.

Drahé energie a setrvale neuspokojivý stav dodavatelských řetězců způsobil, že 70 % firem nechalo investice do digitalizace na stejné úrovni jako v předchozím roce, 19 % firem tyto investice dokonce snížilo nebo zastavilo. Výhled do budoucna je ale optimističtější, 50 % firem plánuje své investice v příštích 5 letech zvýšit.

Jaké strategické přínosy digitalizace přináší

Zlepšení tržní pozice ve vztahu ke konkurenci očekává od digitalizace 47 % firem. (V několika jiných přednáškách konference ROBOTY ale jasně zaznělo, že v době, kdy digitalizují všichni, získávají všichni stejnou výhodu, a tudíž o předběhnutí konkurence nemůže být řeč.) 43 % firem pracuje na své digitální transformaci, aby byly odolnější proti krizím a recesím. 32 % firem se digitalizací snaží zachovat svoji současnou pozici na trhu, což ukazuje, že si realisticky uvědomují, že konkurenci sice nepředhoní, ale velmi snadno za ní mohou zaostat.

Reálná zkušenost firem je taková, že 60 % potvrzuje užitečnost digitálních technologií při zdolávání koronavirové krize. Naproti tomu jen 30 % firem uvedlo, že jim digitální technologie pomáhají proti dopadům krize aktuální.

Cíle do příštích dvou let

Oblasti, v nichž se firmy s pomocí digitalizace chtějí zlepšovat, zůstávají v průběhu let podobné. Zejména si firmy kladou za cíl zvýšit svoji produktivitu, zlepšit kybernetickou bezpečnost a modernizovat IT strukturu. To se skutečně daří a v těchto třech sektorech vykazují firmy viditelné výsledky.

Co se změnilo za 4 roky

Na závěr svého příspěvku shrnul pan Jiří Holoubek dlouhodobé výsledky průzkumu. Počet firem s digitální strategií konečně vystoupal nad polovinu. Setrvale roste také objem investic do zavádění průmyslu 4. 0. Roste důvěra firem v roli digitální transformace jako ochrany před dopady krizí a firmy začaly brát vážně kybernetickou bezpečnost.

S rostoucím zájmem o moderní technologie je ale stále výrazněji pociťován nedostatek kvalifikovaných pracovníků, kteří by digitální transformaci ve firmách posunovali dál.