Snadné řešení decentralizované automatizace: Vario-X

murr-2

tomas-trojan Tomáš Trojan
— vydáno 15. března 2024

Systém Vario-X od Murrelektronik je odpovědí na požadavky automatizačního průmyslu, který potřebuje efektivní, inteligentní a jednoduché instalační koncepce. Tento modulární systém přináší decentralizované senzory a akční členy přímo do prostředí stroje a nabízí

Systém Vario-X od Murrelektronik je odpovědí na požadavky automatizačního průmyslu, který potřebuje efektivní, inteligentní a jednoduché instalační koncepce. Tento modulární systém přináší decentralizované senzory a akční členy přímo do prostředí stroje a nabízí flexibilní a škálovatelné řešení pro všechny aplikace.

Vítejte ve světě, kde síťová výroba a digitální integrace přinášejí revoluci v automatizaci. Uprostřed tohoto transformačního procesu vyvstává před odborníky na automatizaci mnoho otázek: Jak lze efektivně využít výhody digitálních technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení, IoT a analýza velkých dat? Jak lze kombinovat stávající systémy s novými digitálními řešeními? Výzvou je vybudovat most mezi minulostí a budoucností propojením analogového a digitálního světa a společnost Murrelektronik usiluje o bezproblémovou, výkonnou a budoucí topologii.

Vario-X: přesvědčivý koncept

Úspěšná digitální transformace vyžaduje důslednou decentralizaci. Základní myšlenka decentralizace je stejně jednoduchá jako zřejmá: nejprve se napájecí zdroj spolu s periferními součástmi, jako jsou pojistky nebo hlavní vypínač, zabalí do malých decentralizovaných pouzder. Spolu s průmyslovými počítači, které přebírají komunikaci a řízení celého systému nebo jednotlivých modulárních částí stroje, jsou nyní kompaktní jednotky umístěny přímo na výrobním stroji.

Již mnohokrát oceněný automatizační systém Vario-X je ztělesněním tohoto přístupu. Je prostředníkem, pokud jde o projekty decentralizace v průmyslu a výrobě. Poprvé lze všechny automatizační funkce škálovat podle potřeby a realizovat je decentralizovaně – tedy bez typické architektury rozváděčů. Vario-X tak přichází s koncepcí instalace, kterou lze přizpůsobit požadavkům zákazníka a zamýšlenému použití. Je tomu tak proto, že základní myšlenka „zjednodušit, modulovat, přenést do provozu, sdružit technologie“, na níž jsou založeny koncepty decentralizované automatizace, je pro efektivní instalační řešení klíčová.

Foto: Murrelektronik

Instalace strojů o 40 % rychlejší

„Vario-X nabízí 100% decentralizovanou automatizaci bez rozváděčů,“ říká Olaf Prein, vedoucí globální obchodní jednotky Automatizace společnosti Murrelektronik. „Náš automatizační systém zajišťuje modulární a transparentní procesy, vyšší přidanou hodnotu ve všech oblastech podniku, a tím i vyšší efektivitu a konkurenceschopnost při konstrukci strojů a zařízení. Jen díky integrovanému konceptu instalace zkracuje Vario-X instalaci stroje přibližně o 40 %.“

Nová instalační koncepce vyvinutá společností Murrelektronik pro decentralizovanou technologii servopohonů je v tomto ohledu průlomová. Klíčovou součástí je zde konektor MQ15 DC, který má inovativní systém rychlého připojení. K připojení systému stroje stačí otočit konektorem o 90 stupňů. Předmontované kabely umožňují snadné, bezpečné, a především bezchybné zapojení kabelových přípojek. To šetří čas a snižuje náklady na instalaci a projektování.

Foto: Murrelektronik

Výkonný, robustní, jednoduchý

Vario-X zajišťuje v přímém prostředí stroje spolehlivou správu napětí, signálů a dat pro bezproblémovou integraci decentralizovaných servopohonů. Robustní, vodotěsné a prachotěsné skříně s krytím IP65 obsahující napájecí zdroj, řídicí jednotku, spínače, bezpečnostní techniku a moduly IO, tvoří středobod systému. Lze je snadno zaklapnout do stejně robustní základní desky s integrovanými profily konstrukce stroje. Řídicí jednotka Vario-X, vybavená vícejádrovým procesorem, si poradí se všemi požadavky a lze ji integrovat do všech průmyslových ethernetových sítí vyšší úrovně jako otevřenou řídicí platformu. Systém 48 V navíc nabízí dostatečný výkon pro pokrytí téměř všech oblastí použití.

Ze senzoru do cloudu

Vario-X však nejsou jen základní desky, řídicí systémy a kabely. Systém, který je automatizován pomocí Vario-X, nabízí také volitelné digitální dvojče: pohyblivý obraz skutečného systému 1:1, který obsahuje všechny funkce a parametry budoucího systému – a to již ve fázi projektu, před objednáním nebo montáží první mechanické součásti. Za tímto účelem Murrelektronik kinematizuje konstrukční soubory strojů a systémů ve speciálním softwaru, který lze následně použít k simulaci pohybů a procesů. Inovativní aplikace, jako je vizualizace a ovládání digitálního systému pomocí rozšířené reality prostřednictvím mobilního telefonu nebo tabletu, jsou proto snadno realizovatelné. Digitální dvojče může navíc sledovat systém stroje během provozu a číst z něj data.

Foto: Murrelektronik

Zvýšení efektivity výroby

Kromě toho lze dynamicky podporovat neustále rostoucí požadavky na energetickou účinnost ve výrobě a produkci. To je patrné zejména v případě hojně využívané pneumatiky. Při účinnosti pouhých 10 až 20 % se při použití vzduchu jako zdroje energie, ztrácí mnoho energie v důsledku nesčetných netěsností v systému a neúčinných pohonů. Vario-X umožňuje snadno elektrifikovat komponenty systému, které se dříve pohybovaly pomocí pneumatiky. Nahrazení pneumatiky elektřinou, například v upínacích jednotkách při konstrukci karoserie, všem zúčastněným jen prospívá. Zaměstnavatel tak může omezit neefektivní, špatně ovladatelnou a relativně drahou pneumatiku ve svých výrobních halách. Plánovač výroby se nyní může soustředit na jeden zdroj energie – konkrétně elektřinu. A zaměstnanci mohou konečně pracovat ve znatelně tišším pracovním prostředí.

Další článek: Česká republika se nedostatečně připravuje na příchod vodíkové ekonomiky