Central European Automation Holding, a.s.

IČO 07920750

Central European Automation Holding (CEAH) je strategický projekt společnosti Oriens Investment Management (Oriens) s cílem vybudovat lídra v oblasti průmyslové automatizace v regionu střední a východní Evropy. CEAH tvoří portfolio vzájemně se doplňujících společností, které nabízejí komplexní škálu řešení, služeb a schopností, včetně výroby strojů, inženýrských služeb, průmyslových služeb, služeb pro zajištění dostupnosti výroby a služeb optimalizace procesů.

Jednou z klíčových výhod společnosti CEAH je schopnost poskytovat komplexní řešení a služby, které pokrývají všechny fáze životního cyklu řešení, od počátečního nápadu a návrhu až po zajištění nepřetržitého provozu. Díky tomu můžeme našim zákazníkům nabídnout přístup k nejlepším službám a řešením ve své třídě ve všech kritických oblastech průmyslové automatizace, přičemž plně využíváme synergie mezi našimi členskými společnostmi a odborných znalostí našich klíčových odborníků.

Jsme hrdí na to, že členy CEAH se již stali klíčoví hráči ve svých oborech, jako jsou firmy Automa CZ, Antra ID nebo Auware Engineering, a jsme odhodláni poskytovat našim zákazníkům služby a řešení nejvyšší kvality, které jim pomohou dosáhnout jejich cílů a záměrů.

Central European Automation Holding, a.s.

Hvězdova 1716/2b, Praha 4 – Nusle, 140 00

info@ceah.eu
www.ceah.eu